Burn out on digiajan kallis kansantauti

Ajankohtaista,Yleinen

Tuottavuus nousee onnellisten ihmisten innosta ja luovuudesta, ei minuutti ruuvin kiristyksellä.

Lähivuosina Y-sukupolvi, eli 80-luvun vaihteessa syntyneet ohittavat lukumääräisesti sitä aiemman työelämässä olevien määrässä.

Samalla työelämän kehittämisen viestikapula siirtyy ikäpolvelle, jonka edustajille internet on ollut läpi työuran luonnollinen työväline ja mobiili työtapa helppoa. Jatkuva sähköpostitulva ja lyhytviestipalvelut ovat tuoneet tullessaan myös ikävämpiä ilmiöitä.

Kiristynyt työtahti ja huono 24/7-työpaikkakulttuuri ovat johtaneet monen ikätoverini sairastumiseen. Työuupumuksesta on tullut viheliäs kansantauti, minkä lievästä muodosta kärsii peräti neljäsosa työikäisistä. Vakavasti työuupumukseen sairastuu jopa 2-3% työssäkäyvistä. Useimmiten uupumuksesta kuntoudutaan ajan kanssa takaisin täyteen työkuntoon. Liian pitkälle mennessään työuupumus voi kuitenkin johtaa masennukseen, unihäiriöihin, päihdekäyttöön ja pidempään työkyvyttömyyteen. Pitkät sairaslomat ja katkonaiset työurat käyvät kalliiksi sekä uupuneelle että kansantaloudelle. Työsuojelu on siis onnistunut vähentämään fyysisiä vaaroja, mutta henkistä kuormitusta emme ole osanneet torjua.

Nykyinen työelämä vaatii jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehittämistä. Väsyneenä kukaan ei pysty omaksumaan uusia asioita ja oman osaaminen rapautuu. Mikäli haluamme suojella ihmisten jaksamista ja osaamisen kehittymistä, tulee seuraavalla hallituskaudella kiinnittää aivan uudella tavalla työelämän laatuun ja

työhyvinvointiin. Me SDP:ssä haluamme vähentää henkistä kuormitusta ja kiinnittää työnantajien huomiota työpaikkojen henkilöstöjohtamiseen, ylikuormittavaan työkulttuuriin ja omien työntekijöidensä vapaa-ajan suojelemiseen. Puoluetoimistolla neljällä vuosikymmenellä palvellut erinonomainen kollegamme Arja kertoi tulleensa töihin vuonna 1977 kun talossa oli väkeä yli 80. Nyt meitä 18. Eli työmäärän osalta myös tämän suutarin lapsille pitäisi saada kengät.

Lisäksi haluamme kehittää terveydenhuollon henkilöstön osaamista tunnistaa työuupumuksen oireet sekä ymmärtämään hoitamatta jääneen uupumuksen seurauksien vakavuus. Ensi vaalikaudella on tärkeää toteuttaa laaja koko suomalaisen työelämän kattava työhyvinvoinnin kansallinen ohjelma.

Sipilän hallituksen aloittaessa se heti tarttui EK:n esitykseen työajan pidentämiseksi. Väkisin runnottu kilpailukykysopimus toi jokaiselle suomalaiselle 24 tuntia lisää vuosityöaikaan. Mentiin täysin väärään suuntaan. Sipilä on mediassa jälkikäteen vieläpä harmitellut, ettei onnistunut lisäämään työtunteja enempää. Toisin kuin Sipilä, me SDP:ssä olemme huolissaan suomalaisten jaksamisesta. Tuottavuus nousee onnellisten ihmisten innosta ja luovuudesta, ei minuuttiruuvin kiristyksellä. Tehtävämme suojella jokaisen vapaa-aikaa ja mahdollisuutta palautua. Niin tehdään maailman paras työelämä.