Tiedote, Kasvava joukko jää työkyvyttömyyseläkkeelle – työntekijöitä suojeltava työuupumukselta

Ajankohtaista,Yleinen

Eläketurvakeskus julkaisi tänään hälyttäviä lukuja mielenterveysongelmien aiheuttamien työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisten kasvusta. Vuosikymmenen jatkunut positiivinen kehitys katkesi vuonna 2018 ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi selvään kasvuun. Suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen oli masennus.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm peräänkuuluttaa parempia mahdollisuuksia palautumiseen sekä ajankäytön hallintaan.

– Suomalaisten työpaikkojen arki on murroksessa ja yhä useampaan työtehtävään liittyy digitalisaatio tavalla tai toisella. Tutkimusten mukaan digitaalisten työvälineiden lisääntyessä henkilökohtainen työaika läikkyy entistä helpommin vapaa-ajan päälle. Moni tarkistaa työpaikkansa viestejä vielä iltamyöhään. Palautumiselle ei jää arjessa riittävästi aikaa ja työ täyttää henkilökohtaisen elämän. Moni altistuu työuupumukselle.

Neljäsosa työikäisistä kärsii jossain vaiheessa uraansa työuupumuksesta. Vakavaan työuupumukseen sairastuu jopa 2-3% työssäkäyvistä. Useimmiten uupumuksesta kuntoudutaan ajan kanssa takaisin täyteen työkuntoon. Liian pitkälle mennessään työuupumus voi kuitenkin johtaa masennukseen, unihäiriöihin, päihdekäyttöön ja pidempään työkyvyttömyyteen.

– Nykyinen työelämä vaatii jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehittämistä. Väsyneenä kukaan ei pysty omaksumaan uusia asioita ja oma osaaminen rapautuu. Mikäli haluamme suojella ihmisten jaksamista ja osaamisen kehittymistä, tulee seuraavalla hallituskaudella kiinnittää aivan uudella tavalla työelämän laatuun ja työhyvinvointiin.

– Me SDP:ssä haluamme vähentää työn henkistä kuormitusta ja kiinnittää työnantajien huomiota työpaikkojen henkilöstöjohtamiseen, ylikuormittavaan työkulttuuriin ja omien työntekijöidensä vapaa-ajan suojelemiseen.

Seuraavalla hallituskaudella Suomessa pitää Rönnholmin mukaan käynnistää kansallinen työhyvinvointiohjelma edistämään suomalaisten jaksamista töissä. Sähköpostitulvan ja pikaviestipalveluiden aikakaudella tarvitsemme parempaa työntekijöiden vapaa-ajan suojelua.