Tiedote – SDP:n tulevaisuuslinja on myös työn linja

Ajankohtaista,Yleinen

Keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen väitti sunnuntaina Verkkouutisten haastattelussa sosialidemokraattien vaikenevan keinoista työllisyysasteen nostamiseksi. Samalla hänen ajatuksissaan kuuluvat jo moneen kertaan haudatun keskustan työreformin kaiut. Entiseltä pääministeriltä sopisi odottaa parempaa, kuin muunnellun totuuden puhumista, vaikka vaalit jo lähestyvätkin.

SDP on koko kuluvan vaalikauden ajan tuonut johdonmukaisesti esiin vaihtoehtonsa hallituksen työllisyyspolitiikalle. Valitettavasti SDP:n vaihtoehto on eduskunnassa kaikunut kuuroille korville. Ylimielisyyden sijaan keskustan kannattaisi tutustua SDP:n vaaliohjelman keskeisiin linjauksiin.

SDP:n tulevaisuuslinja on myös työn linja. Sosialidemokraatit esittävät vaaliohjelmassaan viittä suurta uudistusta ja viittä investointia, joilla vahvistetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouskasvun pohjaa, ihmisten osallisuutta ja yhteiskunnan eheyttä. Ne luovat pohjan työllisyysasteen kestävälle nousulle ja turvaavat julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen, perhevapaauudistus SDP:n mallin mukaisesti, sosiaaliturvan uudistaminen yleisturvan pohjalta sekä työllisyyttä tukeva verouudistus ovat avauksia, jotka vaikuttaisivat jääneen keskustan Vanhaselta täysin huomaamatta, vaikka ne ovat olleet mukana kaikissa puolueen vaihtoehtobudjeteissa kuluneen vaalikauden aikana.

Pitkän aikavälien uudistusten lisäksi SDP:n vaihtoehto pitää sisällään toimia, jotka vaikuttavat työllisyyteen myös lyhyellä aikavälillä. Aktiivinen elinkeinopolitiikka, tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostaminen sekä työssäkäynnin infran kehittäminen ovat investointeja, joita Suomi tarvitsee korkeamman työllisyysasteen saavuttamiseksi.