Tiedote – Valtiolla omistajana vastuu huolehtia työntekijöiden työllistymisestä

Ajankohtaista,Yleinen

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kiersi Oulussa, Oulaisissa ja Kempeleellä ja kommentoi vierailullaan Oulun Stora Enson paperikoneen lakkauttamista. Rönnholm pitää erittäin valitettavana, että Stora Enso päätyi ajamaan toisen hienopaperikoneistaan alas.

– Moni odotti Storan muuntavan molemmat paperikoneet kartongin valmistukseen, toisin kävi ja nyt 400 työntekijää odottaa irtisanominen.

Digitalisaatio on vähentänyt hienopaperin kysyntää maailmalla jo pitkään. Kartongin kysyntä puolestaan kasvaa, sillä verkkokauppa käyttää paljon pakkausmateriaaleja. Kyseessä on digitalisaation aiheuttama rakennemuutos ja iso isku koko alueen taloudelle.

Rönnholm pitää itsestään selvänä, että Työ- ja elinkeinoministeriö hakee storalaisille tukea EU:n globalisaatiorahastosta, sillä työpaikkojen menetyksen kerrannaisvaikutukset ovat mittavia.

Suomen valtiolla on vahva asema Storassa, sillä Kelan kanssa se käyttää jopa 37 %:n osuutta yhtiön äänivallasta.

– Valtiolla on omistajan moraalinen velvollisuus huolehtia irtisanottavien ja Oulun alueen teollisesta tulevaisuudesta, sanoo Rönnholm ja jatkaa: – Valtion tulee varmistaa, että Stora Enso kantaa yritysvastuunsa ja että yhtiö tekee kaikkensa irtisanottavien uudelleen työllistymisen eteen.

Rönnholm ihmettelee Storan vetäytymistä pohjoisesta Suomesta. Yhtiö on lakkauttanut toimintaa reippaan kymmenen vuoden sisällä mm. Kemijärvellä, Veitsiluodossa ja nyt Oulussa.

– Hankala ajatella, että Storan toiseksi suurimmat omistajat Ruotsin mahtisuku Wallenbergit sietäisivät yhtiöltä samanlaista käytöstä Pohjois-Ruotsissa, kuittaa Rönnholm.