Vapauden vartijat

Ajankohtaista,Yleinen

Toisen maailmansodan jälkeinen fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kasvu rakentui sodassa kadotettujen vapauksien takaamiselle. Niitä ovat vapaus puutteesta ja pelosta sekä oikeus omaan mielipiteeseen ja uskoon. Suomen ja koko Euroopan matka kasvun ja sopimisen yhteiskuntiin on kulkenut tätä vapauspolkua.

Puute on suhteellista, mutta tulonjaon muutos niin yhteiskuntien välillä, kuin niiden sisällä on kiistaton. Pakolaisuus rajoilla tai katupartiot kaduilla eivät ole vapautta pelosta. Nykyinen tietoisen vääristelyn aika ei lisää mielipiteen vapautta, vaan vähentää tarvetta kuunnella. Yhteiskunnan ylimmiltä tahoilta suoritettu uskontojen ja ideologioiden mukaan leimaaminen antaa oikeutuksen epä- ja ennakkoluuloihin kaikille.

Jos unohdamme historiamme, vapauksien rapautuessa menetämme myös hyvinvoinnin.

Globaalit ongelmat huutavat rajat ylittäviä ratkaisuja. Solidaarisuus on vastaus, ei syy Euroopan haasteisiin. EU:n keskeinen ongelma ei ole byrokratia tai instituutiot, vaan kansallisia hallituksia johtavat poliitikot, jotka menevät mistä aita on matalin, vain pysyäkseen vallan kahvassa.

Tutkimustiedon mukaan ihmiset odottavat EU:lta enemmän ja syvempää yhteistyötä. Tulevalla puoluekokouskaudella teemme SDP:sta johtavan ideologisen voiman eurooppalaisessa sosialidemokraattisessa perheessä.

Järjestelmällisellä ohjelmatyöllä SDP:n nousee johtavaksi asiantuntijaksi megatrendien luomissa haasteissa. Kiihtyvällä tahdilla kehittyvää teknologia mahdollistaa meille hyvinvointia, mutta tarvitsemme aktiivista digitaalista teollisuuspolitiikkaa ja peruskoulu-uudistuksen kaltaisen osaamispanostuksen.

Kaupungistuminen edellyttää sosialidemokraattisempaa asunto- ja aluepolitiikkaa. Luonnonvarojen kestävyyskriisissä otamme johtajuuden maa- ja metsäsektorin sekä kiertotalouden asiantuntijoina.

Keskeisten vapauksien vartijana sosialidemokratia on aatteena yhtä ajankohtainen kuin vaaran vuosina.

Lähdemme uskosta edistykseen ja ihmisen kykyihin saavuttaa mitä tahansa. Luotamme jokaisen haluun tehdä hyvää ja rakentaa tulevaisuutta vapaana yksilönä, yhteistyössä muiden kanssa. Avain ovat tasavertaiset mahdollisuudet ja oikeudenmukainen osa hyvinvoinnista.

Nationalismin ja muukalaiskammon nostaessa päätään keksimme satavuotiaalle Suomelle uudelleen kansallisen ylpeyden, joka ei juhli väkivallan symboleja tai sulje pois, vaan rakentuu omille vahvuuksille, halulle auttaa ja edistää vuoropuhelua keskinäisriippuvaisessa maailmassa.

Uusi sosialidemokraattinen politiikka edellyttää kuitenkin myös uskallusta irrottautua valtionhoitajuuden velvollisuuksista. Tässä työssä sallimme mielipiteet ja keskustelemme toisiamme kuunnellen ja arvostaen. Kurottaudumme näkemään riittävän kauas ja luotamme siihen, että äänestäjät katsovat sinne kanssamme.